نحوه انجام لاواژ و گاواژ 


10- نوک لوله را با ماده لغزاننده (ژل) آغشته کنید.2 تا 5 سانتی متر) در سوراخ بینی و حلق ماده بی حس کنندة موضعی / (حداقل 5اسپری کنید و یا از بیمار بخواهید به مدت چند دقیقه یک تکه یخ را در دهان گذاشتهنگه دارد.11- از بیمار بخواهید سرش را به سمت چپ بگرداند و لوله را در حالی که به سمتپایین و عقب هول می دهید از سوراخ بینی عبور دهید . ممکن است بیمار هنگامرسیدن لوله به حلق حالت تهوع داشته باشد.12- به بیمار بگویید سرخود را بالا و یا در وضعیت طبیعی غذا خوردن قراردهد . او راتشویق کنید (مکرراً عمل بلع را انجام دهد)  هنگامی که بیمار عمل بلع را انجام می دهد لوله را در جهت پایین وعقب هدایت کنید.


 برای مشاهده فیلم  روی عکس کلیک کنید


 هنگامی که بیمار می خواهد نفس بکشد، کار را متوقف کنید. اگربیمار عق می زند یا سرفه می کند با استفاده از آبسلانگ و چراغ قوه محل لوله رابررسی کنید. تا موقعی که به علامت روی لوله برسید لوله را به جلو هدایت کنید . اینکار را به زور انجام ندهید. اگر با مقاومت روبرو شدید، لوله را بچرخانید.13- درهنگام اجرای کار در صورت ایجاد علائم دسترس تنفس مانند نفس نفس زدن،سرفه، سیانوز و عدم توانایی صحبت کردن و یا تولید صدا، کار را متوقف کرده، لوله راخارج کنید.14-مشخص کنید آیا لوله داخل معده بیمار است (این روشها برای لوله های با قطرزیاد مناسب، هستند. اما ممکن است برای لوله های باریک ترمؤثر نباشند)

الف) سرنگ را به انتهای لوله وصل کرده و مقدار کمی از محتویات معده را آسپیره کنید.و با کاغذ مخصوص PH آن را اندازه گیری کنید.

ب) با زدن هوا به داخل معده صدای آن را از طریق گوشی پزشکی سمع کنید.

ج) یک رادیوگرافی از محل لوله بگیرید(در صورت دستور پزشک)


15-  لوله را با چسب کاغذی در محل بینی بیمار ثابت کنید. دقت کنید لوله در قسمت بینی بیش از حد کشیده نشود:الف)یک تکه 20 سانتی متری چسب ببرید و 5 سانتی متر انتهای آن را از وسط بطورطولی ببرید و یا از چسب بسته بندی شده مخصوص لوله نازو گاستریک استفاده کنید.ب) انتهای بریده نشده چسب را روی تیغه بینی بیمار بگذارید.ج)انتهای بریده شده چسب را پس از چسباندن به زیرو روی لوله، به روی بینی بچسبانید.


 


16- طبق دستور پزشک لوله را به دستگاه ساکشن وصل کنید و یا آن را کلمپ کرده وانتهای آن را بپوشانید.17- با استفاده از یک بند لاستیکی با چسب و سنجاق قفلی، لوله را به گان یا لباسبیمار محکم کنید.18- به بیمار کمک کنید تا در فواصل زمانی منظم اقدامات مربوط به بهداشت دهان راانجام دهد و یا خودتان این کار را برای او انجام دهید.19- دستهای خود را بشوئید تمام وسایل را جمع آوری کنید و بیمار را در وضعیتراحتی قرار دهید.20 -روش کار، نوع واندازه لوله از نوک لوله تا کنار بینی را در پرونده بیمار ثبت کنید .همچنین شرحی از محتویات معده و واکنش بیمار را بنویسید.

نکات خاصبرای وارد کردن نازوگاستریکلوله را از نوک بینی تا پایین لاله گوش و از پایین لاله گوش تا پایین زائده گزیفوئیداستخوان جناق سینه اندازه بگیرید. برای قراردادن لوله در روده کوچک، به این مقدار20 تا 25 سانتی متراضافه کنید. محل مورد نظر را روی لوله علامت گذاری نمایید.بیمار را به پهلو قراردهید. معمولاً لوله بینی روده ای را ابتدا در معده قرار می دهند وصبر می کنند تا بوسیله حرکات دودی، از اسفنگترپیلورعبور کند(ممکن است این کارتا 24 ساعت وقت بگیرد برای اطمینان از جای گیری لوله در رودة کوچک، وقتی لولهمایع آس پیره شده را آزمایش PH ، تا قسمت علامت گذاری شده به داخل هدایت شدکنید. وضعیت لوله را بارادیوگرافی بررسی کنید. بعد از تأئید محل لوله،آن را با چسبدر محل خود ثابت کنید.

 خارج کردن لوله بینی-معدی 1-دستور پزشک را مبنی بر خارج کردن لوله بینی معده ای بررسی کنید.2-روش کار را برای بیمار شرح دهید و به او کمک کنید تا در وضعیت نیمه نشستهقرار گیرد.3-دستهای خود را بشوئید و دستکش های تمیز و یکبار مصرف بپوشید.4- حوله یا پد یکبار مصرف را روی سینه بیمار بیندازید . به بیمار دستمال کاغذیبدهید.5- ساکشن را قطع کنید و لوله را از دستگاه ساکشن جدا کنید لوله را ازگان یا لباسبیمار جدا کرده و با دقت چسب روی بینی بیمار بردارید.6-سرنگ را وصل کرده و با 10 میلی لیتر محلول نمکی بشوئید و یا با 30 تا 50 سیسی هوا(اختیاری) لوله را پاک کنید.7-به بیمار بگویید تنفس عمیقی بکشد و نفس خود را نگه دارد.8 -لوله را به کمک، انگشت های خود تا کنید تا کلمپ شود، در حالی که بیمار نفسخود را نگه داشته است سریع و با دقت لوله را خارج کنید.9- لوله را در کیسه پلاستیکی یکبار مصرف بیندازید، دستکش ها را در آورید، درونکیسه بگذارید.10-  مراقبت های دهان را برای بیمار انجام دهید و برای پاک کردن بینی، به او دستمالکاغذی بدهید. 11-مقدار مواد تخلیه شده بوسیله لوله نازوگاستریک را اندازه بگیرید، تمام وسایل رابرداشته وطبق روش کار و مرکز درمانی خود آنها را دور بریزید، دستهای خود رابشوئید.12- خارج کردن لوله، واکنش بیمار و مقدار ترشحات خارج شده را ثبت نمایید . بهمدت 2 تا 4 ساعت بعد از خارج کردن لوله، بیمار از نظر اتساع معده، تهوع و یا استفراغبه طور مداوم زیر نظر داشته باشید.تغذیه بیمار از طریق لولهجهت تغذیه در ابتدا با یک سرنگ 5سی سی هوا ب ه درون : N G تغذیه بیمار از طریقلوله تزریق کنید تا انتهای لوله از دیواره معده فاصله بگیرد.-قبل از شروع تغذیه از قرار گرفتن لوله در معده اطمینان حاصل کنید برای این کار باسرنگ 50 سی سی محتویات معده را از طریق لوله بیرون بکشید در صورتی که بیرونآمد لوله در جای خود قرار دارد و سپس آن را به معده برگردانید.-قبل از تغذیه حجم باقیمانده معده را بررسی کنید. چنانچه حجم باقیمانده از 100 ت ا-150 سی سی بیشتر بود تغذیه لوله ای را به تأخیر بیندازید و ماده را مجدداً به معدهبرگردانید و دو ساعت بعد مجدداً باقیمانده معده را بررسی کنید چنانچه در بررسی دومهم حجم باقیمانده بیشتر از 150 سی سی بود پزشک را مطلع کنید.0 ساعت بعد از آن با گذاشتن بالش، سرو پشت بیمار / -هنگام غذا دادن به بیمار و تا 5را به اندازه 30 درجه بالا بیاورید(نیمه نشسته)قبل و بعد از هر نوبت تغذیه 50 سی سی آب ساده به داخل لوله بریزید تا ضمنبازنگه داشتن لوله از رشد باکتریها یا بستن دلمه و مسدود شدن لوله جلوگیری شود.-هر دو تا سه روز لوله را عوض کنید.-بهداشت دهان وبینی را رعایت کنید برای این کار گوش پاک کن را با آب مرطوبکرده و بینی را تمیز نمایید. سپس روغن محلول در آّب را به ناحیه بمالید.-اگر مخاط دهان یا بینی بیش از حد خشک باشد استفاده از بخور مفید است . درصورتی که مایل باشید استفاده از یخ و آدامس مفید است و حرکت مکرر نیز به برطرفشدن ناراحتی کمک می کند.-بین تغذیه ها لوله را جمع کرده و با نوار محکم شکمی در محل خود ثابت نگه دارید تالوله کشیده نشود.

وسایل مورد نیاز:سوند تغذیه شماره 6 یا 8 فرانسویسرنگ 2 سی سی- ژل محلول در آب-کاغذ تورنسل آبی و چسب.لازم است قبل از لوله گذاری، طولی از لوله را که باید وارد GT الف) روش گذاردن1 به آن cm شود مشخص نمایید. از پل بینی تا زائده گزیفوئید را اندازه بگیرید واضافه کنید. نوزاد را به پشت بخوابانید طوری که سرنوزاد در راستای خط وسط بدنقرارگیرد. طول اندازه گیری شده از لوله را پس از آغشته نمودن به کمی ژل، بطرفعقب و بالای زبان و به داخل اروفارنگس نوزاد و به آهستگی تا طول از پیش تعیینشده فرو ببرید و سپس لوله را با چسب برروی صورت او ثابت کنید.از نوک لاله گوش تا پل بینی و بعد پایین تا زائده گزیفوئید را :NGT ب)روش گذاردناندازه بگیرید. نوزاد در پوزیشن خوابیده به پشت و سرکمی در اکست انسیون باشد تابینی به طرف بالا برود و لوله اندازه گیری شده را پس از مالیدن کمی ژل از طریقسوراخ بینی نوزاد به طرف عقب و پایین هدایت کنید. لوله را آهسته تا طول از پیشتعیین شده فرو برید و بعد با نوار چسب برروی لب بالایی یا بالای پل بینی ثابتنمایید..1cm لوله دهانی: اندازه گیری از پل بینی تا زائده گزیفوئید استرنوم بعلاوهلوله بینی: اندازه گیری از نوک گوش تا پل بینی و پایین تا زائده استرنوم.

                   


لوله ترانس پیلوریک: از پل بینی تا مچ پا در حالیکه نوزاد به پشت خوابیده و پاها صافاست.برای اطمینان از وضعیت لوله، کمی از محتوی معده را آسپیره کنید واز نظر واکنشاسیدی روی کاغذ تورنسل آبی آزمایش نمایید در نوزادی که به دلایل دیگریرادیوگرافی دارد، می توان بدین وسیله از قرارگرفتن لوله در معده مطمئن شد.1-2 میلی متر هوا به داخل لوله می باشد در حالی روش دیگر اطمینان از صحت کار، تزریقکه همزمان بالای معده را با گوشی پزشکی سمع می کنیم. ولی این روش می تواندگمراه کننده باشد زیرا وقتی نوک لوله در انتهای مری است، صدای حرکت هوا میتواند شنیده شود. هیچگاه پیش از تأیید موقعیت، از لوله معدی استفاده نکنید.2)لوله ترانس پیلوریکدر نوزادانی که از رفلاکس معده به مری و یا استفراغ طولانی مدت رنج می برند، شیردادن از راه لوله ترانس پیلوریک ممکن است مفید باشد.


 


 


آموزش به بیمار و همراهان:


روش غذا دادن به بیمار


1- دست خود را بشوئید.


2- سر تخت را بالا بیاورید تا بیمار در وضعیت نشسته یا نیمه نشسته قرار گیرد.

3- برای جلوگیری از ورود مواد غذایی به ریه بیمار، پیش از هر بار تغذیه مطمئن شوید که لوله در معده قرار دارد:

سرنگ را به لوله معده وصل کنید و مقداری از محتویات معده را به داخل سرنگ بکشید و مجدداً آن را به معده تزریق کنید. اگر محتویات معده به داخل سرنگ کشیده نشد ممکن است که لوله داخل معده نباشد و باید توسط پرستار با تجربه بررسی شود.

4- باقیمانده معده را بررسی کنید. در صورتی که بیشتر از 100 سی سی غذا در معده باقی مانده باشد، نشان دهنده تأخیر در تخلیه معده است. مایع کشیده شده را به معده بازگردانید و تغذیه بیمار را در آن جلسه حذف کنید.

5- شروع گاواژ بعد از ناشتا بودن بیمار با آب ساده یا سرم قندی 5 درصد یا آبمیوه طبیعی تازه ترجیحاً آب سیب صاف شده صورت گیرد.

6- بهتر است در شروع گاواژ از حجم 50 سی سی هر 4 ساعت استفاده شود و در صورت تحمل حجم گاواژ هر 4 ساعت 25 سی سی اضافه شود تا به میزان مورد نظر کارشناس تغذیه برسد.

7- اگر در موقع کشیدن مایع معده ترشحات سبز رنگ مشاهده شد به گاواژ دادن بیمار ادامه دهید. 

8- ابتدا لوله معده را با فشار انگشتان خود ببندید تا از ورود هوا به معده جلوگیری شود سپس سرنگ را از انتهای لوله جدا کنید و پیستون را از داخل سرنگ خارج کنید.

9- سرنگ را به لوله وصل کرده و لوله را با 30 سی سی آب بشویید.

10- قبل از تمام شدن آب، محلول غذایی ولرم را که کاملاً صاف شده به داخل سرنگ بریزید. در تمام مدت سرنگ باید پر از محلول غذایی باشد. شما با بالا و پائین بردن سرنگ و ایجاد فشار ملایم به جدار لوله می توانید سرعت ورود غذا به معده را کنترل نمایید.

11- مایع گاواژ باید به آرامی و در مدت 10 تا 15 دقیقه تزریق شود.

12- قبل از این که محلول غذایی به طور کامل تمام شود حدود 30 تا 50 سی سی آب ساده را به درون سرنگ بریزید تا لوله شسته شود.

13- شستشوی مرتب لوله قبل و بعد از گاواژ باعث پیشگیری از انسداد لوله می شود.

14- قبل از تمام شدن آب، لوله معده را با فشار انگشتان ببندید و سرنگ را از لوله معده جدا کنید. پیستون را داخل سرنگ قرار دهید و مجدداً سرنگ را به سر لوله وصل کنید تا از ورود هوا به داخل معده جلوگیری شود. سپس بیمار را به مدت 30 دقیقه در همان وضعیت قرار دهید.

 


 


 


 


%PDF-1.5 3 0 obj >>>>>>] /Group > /Contents 4 0 R>> endobj 4 0 obj > stream xUOn0+ޑ”RSBb@nhhS_([-?ُJ) %ϵKRyCKE#b”dO@=Ƞ$

j CcTu+$BV5۝k12źq Vdp=bdpʚ@(I ހ:(f?OM endstream endobj 5 0 obj >>>>>>] /Group > /Contents 6 0 R>> endobj 6 0 obj > stream xmOj0+,K97%-yq]L6″2;z>YDs%;%zמQ+0޴”LH^ AT” #b bo9ڟDxf~cO`AL4lQeŶu5ʪw%-ɔ4ok`ޖEU޹mE$mSyX ŀ6xưUbU endstream endobj 7 0 obj >>>>>>] /Group > /Contents 8 0 R>> endobj 8 0 obj > stream xmON0+8N(jTU=IHAHVf!wHf J )xp K(k9ׁQ+8kE%Q#xbwsBQޑ.SyX ŀ69

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *