روش انجام بیمه تکمیلی

ازکی مگـبرای دسترسی سریع‌تر به مطالب مورد نظر، بر روی باکس دلخواه کلیک کنید.

شرایط بیمه تکمیلی گروهی برای گروه‌های کمتر از ۵۰ نفر

شرایط سنی بیمه تکمیلی درمان


پوشش بیمه تکمیلی درمان خارج از کشور


فسخ بیمه‌نامه بیمه تکمیلی درمان


نحوه تسویه حق بیمه در موارد فسخ بیمه تکمیلی درمان

مهلت پرداخت خسارت بیمه تکمیلی درمان


تعاریف و اصطلاحات عمومی


تعاریف و اصطلاحات تخصصی بیمه تکمیلی درمان


هزینه‌های درمانی قابل پرداخت در بیمه تکمیلی درمان

شرایط عمومی بیمه تکمیلی درمان


فرانشیز بیمه تکمیلی درمان


استثنائات


موارد استثنایی که با پرداخت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد

به‌ منظور کمک به‌ مردم‌ در چنین‌ مواردی، شرکت‌های بیمه‌ طرح‌های مختلف بیمه تکمیلی درمان را ارائه‌ می‌کنند. همچنین‌ در اغلب‌ کشورها کارکنان‌ دولت‌ و یا واحد‌های صنعتی و تولیدی از طرح‌های ‌بیمه‌های درمانی جمعی استفاده‌ می‌کنند.

در حال‌ حاضر بیمه‌ درمانی یکی از رشته‌های مهم‌ بیمه‌ در کشورهای جهان‌ شمرده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ بیمه‌ در ایران‌ به‌ صورت‌ گروهی عرضه‌ می‌گردد.

 


 


باتوجه به پیشرفت روش‌های نوین درمانی، افزایش هزینه‌های پزشکی و تقاضای روز افزون جهت افزایش پوشش و تنوع خدمات بیمه مازاد درمان به ویژه در بخش هزینه‌های درمان سرپایی، شورای عالی بیمه ضمن بازنگری آیین نامه‌های شماره ۴۳ «شرایط عمومی بیمه‌گروهی مازاد درمان» و ۴۴ «تعرفه بیمه‌گروهی مازاد درمان» مصوب شورای عالی بیمه و اصلاحات بعدی آن و به منظور دستیابی به اهداف زیر:

تحت عنوان «شرایط عمومی بیمه‌های درمان»، به این شرح تصویب نمود.

 


اساس قرارداد: این بیمه‌نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و به پیشنهاد کتبی بیمه‌گذار تنظیم شده و مورد توافق طرفین است.

آن قسمت از پیشنهادات بیمه‌گذار که مورد قبول بیمه‌گر نیست و هم‌ زمان یا قبل از صدور بیمه‌نامه به ‌صورت ‌کتبی به بیمه‌گذار اعلام شده است، جزء تعهدات بیمه‌گر محسوب نمی ‌شود.

 


 


اصطلاحات زیر صرف‌ نظر از هر معنی و مفهوم دیگری که ممکن است داشته باشند در این شرایط عمومی با تعریف مقابل آن به کار رفته است:

 


بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ ای است که مشخصات آن در ‌بیمه‌نامه درج شده است و در ازای دریافت ‌حق‌ بیمه، متعهد به جبران خسارت هزینه‌های بیمارستانی، جراحی ناشی از بیماری و حوادث و سایر هزینه‌های تحت پوشش، طبق شرایط مندرج در این بیمه‌نامه می‌باشد.

 


بیمه‌گر پایه: سازمان‌های ی مانند سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و … که طبق قانون بیمه درمان همگانی، موظف به ارائه خدمات درمان پایه اند.

 


بیمه‌گذار: شخصی است که مشخصات وی در این بیمه‌نامه ذکر شده و متعهد به پرداخت حق بیمه است.

 


موضوع بیمه: جبران بخشی از هزینه‌های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش‌های اضافی درمانی بیمه شدگان است که در تعهد بیمه‌گر پایه (سازمان بیمه خدمات درمانی، سازمان تأمین اجتماعی و …) نیست و طی این بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر قرار گرفته است.

 


فرانشیز: بخشی از هر خسارت است که به عهده ‌بیمه‌گذار است و میزان آن در ‌بیمه‌نامه مشخص می‌گردد.

 


مدت اعتبار ‌بیمه ‌نامه: مدت بیمه‌نامه یک ‌سال تمام شمسی است، و شروع و پایان مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود که در شرایط ‌بیمه‌نامه درج می‌گردد.

 


 


گروه بیمه ‌شدگان: کارکنان رسمی، پیمانی یا قراردادی بیمه‌گذار که با ارائه رضایت‌ نامه مبنی ‌بر موافقت با پوشش بیمه ای به اتفاق کلیه اعضای خانواده‌ شان از‌طرف بیمه‌گذار به ‌‌عنوان بیمه‌شده معرفی شده اند و حداقل ۵۰‌ درصد آنان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

ارائه پوشش بیمه درمان به سایر گروه‌‌‌ها (از قبیل اصناف، اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌ها) با شرایط زیر مجاز است:

 


اعضای خانواده: شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه‌ شدگان است.

 


حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده اتفاق افتاده و منجر به جرح، نقص عضو، ازکار افتادگی و یا فوت بیمه‌شده گردد.

 


بیماری: هرگونه تغییر درسلامتی بیمه‌گذار و نقص و اختلال در عمل‌های طبیعی اعضاء مختلف بدن که توسط یک پزشک تشخیص و تأیید شده باشد.

 


حق بیمه: مبلغی است که در ‌بیمه‌نامه مشخص شده و ‌بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور ‌بیمه‌نامه یا به ترتیبی که در ‌بیمه‌نامه مشخص می‌شود به ‌بیمه‌گر پرداخت نماید.

 


دوره انتظار: مدت زمانی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

 


 


هزینه‌های درمانی قابل پرداخت موضوع این آیین‌ نامه عبارت است از:

 


 


 


عمل‌های جراحی Day Care به جراحی‌های ی اطلاق می‌شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت‌‌های بعد از عمل در مراکز درمانی، کمتر از یک روز باشد.

 


 


موارد زیر در صورتی که در قرارداد یا شرایط بیمه‌نامه درج شده باشند، قابل پوشش دهی می‌باشد:

سقف تعهد بیمه‌گر در این پوشش نباید از بالاترین هزینه توافق‌ شده با بیمارستان‌‌های طرف قرارداد بیمه‌گر تجاوز کند.

 


 


جبران هزینه‌های مربوط به سونوگرافی، سونو غربالگری، ماموگرافی، انواع اسکن، انواع آندوسکوپی، ام آر آی، اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، انواع آنژیوگرافی (بجز چشم و قلب)، هزینه‌های پزشکی هسته ای، سی تی آنژیوگرافی، پنتاکم، فوندسکوپی، کانفواسکن، انتروپیون، پاکیمتری و تمام تست‌های بینایی سنجی، ICG، IOL master ، HRT، انواع آندوسکوبی با یا بدون بیهوشی.

 


 


جبران هزینه‌های مربوط به تست ورزش، تست آلرژی، تست تنفسی (اسپیرومتری)، نوارعضله (EMG)، نوارعصب (NCV)، نوارمغز (EEG)، نوار مثانه (سیستومتری یا سیستوگرام)، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، آنژیوگرافی چشم، هولترمانیتورینگ قلب، تست خواب دانستیومتری، تمپانومتری، بادی باکس، تیلت پلتیسموگرافی، ارگواسپیرو متری، رینو ماتومتری، برونکوگرافی و تست متاکولین (PFT) جبران هزینه‌های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش‌‌های تشخیص پزشکی، پاتولوژی یا آسیب‌ شناسی و ژنتیک پزشکی، انواع رادیوگرافی، نوار قلب، فیزیوتراپی.

 


چنانچه هزینه‌های دندان‌ پزشکی صرفاً محدود به خدمات کشیدن، جرم‌گیری، بروساژ، ترمیم، پرکردن، درمان ریشه و روکش شود.

 


ارائه پوشش هزینه‌های درمانی به ‌جز مواردی که در این آیین ‌نامه ذکر شده است، مجاز نمی ‌باشد؛ مگر آنکه قبلاً توافق بیمه مرکزی در مورد نوع پوشش و حدود تعهدات کسب شده باشد.

 


 


 


تمام این پوشش‌ها تا سقف مجاز مشخص شده در بیمه‌نامه قابل تأمین می‌باشد.

 


 


انجام تمام عمل‌های فهرست زیر در مطب غیر مجاز می‌باشد:

 


  


 


 


 


این اصل از شروط اصلی و اساسی تنظیم قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است؛ در هنگام خرید بیمه‌نامه، اطلاعات مختلفی توسط بیمه‌گذار به شرکت بیمه ارائه می‌شود، دقت و صداقت در ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.

اصل حسن نیت، هم باید از سوی بیمه‌گر و هم از سوی بیمه‌گذار رعایت شود.

 


 


بیمه‌گذار باید در هنگام عقد قرارداد بیمه، و همچنین در زمان اجرای آن، کلیه اطلاعاتی که در ارزیابی خطر مورد بیمه مؤثر هستند را در اختیار شرکت بیمه‌گر بگذارد، خواه بیمه‌گر این اطلاعات را در فرم پیشنهاد بیمه‌نامه خواسته باشد و یا نخواسته باشد. درصورتی‌ که بیمه‌گذار عمداً از بیان مطلبی که موضوع خطر را تغییر دهد خودداری کند و یا اظهار خلاف واقع نماید، حتی اگر مطلب کتمان‌شده یا خلاف واقع اظهارشده هیچ‌ تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد، قرارداد بیمه از تاریخ انعقاد، باطل و بلااثر خواهد بود. در این صورت وجوه پرداختی ‌بیمه‌گذار به وی مسترد نخواهد شد.

 


 


بیمه‌گر موظف است در قرارداد بیمه کلیه تعهدات خود را به طور واضح و مشخص بیان کند و مواردی را که در پرداخت خسارت مؤثر است به اطلاع بیمه‌گذار برساند.

 


در صورت عدم رعایت این اصل از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل می‌تواند بیمه را باطل اعلام کند.

 


 


 


 


در بیمه تکمیلی جبران هزینه موارد زیر جزو تعهدات بیمه‌گر نمی‌باشد:

 


 


 


 


 


شرکت بیمه موظف است در صدور بیمه‌نامه درمان خانواده و در مواردی که تعداد افراد تحت پوشش در یک گروه کمتر از ۵۰ نفر باشد، این ضوابط را رعایت کند:

 


 


 


 


 


 


 


در صورتی که بیمه شدگان به‌ دلیل عدم‌ امکان درمان در داخل کشور با تشخیص پزشک معالج بیمه‌شده و با تأیید بیمه‌گر به خارج اعزام ‌گردند، و یا هنگام سفر به خارج از کشور به‌ دلیل فوریت‏‌های پزشکی نیاز به تشخیص و معالجه پیدا ‏کنند، صورت‌ حساب هزینه‌های پزشکی و بیمارستانی آنان باید مورد تأیید سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه باشد، در این حالت هزینه‌های مورد تعهد بیمه‌گر مندرج در قرارداد تا سقف تعیین شده در بیمه‌نامه پرداخت خواهد شد؛ در صورت عدم دستیابی هریک از موارد فوق، هزینه‌های انجام‌ شده با‌ توجه به بالاترین تعرفه مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه‌گر محاسبه و پرداخت می‌شود.

 


میزان خسارت براساس نرخ ارز اعلام ‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان ترخیص از بیمارستان محاسبه خواهد شد.

 


 


 


در مواردی شرکت بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند، در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم:

 


 


 


در مواردی نیز فرد بیمه‌گذار می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ کند، که شامل موارد زیر می‌باشد:

 


 


در صورتی که شرکت بیمه بنا به دلایل دیگری متقاضی فسخ بیمه ‌نامه باشد، لازم است تا حق بیمه مدت اعتبار بیمه ‌نامه را محاسبه کند و باقیمانده حق بیمه را به فرد پرداخت کند.

 


 


در صورت فسخ قرارداد بیمه از‌ طرف بیمه‌گر، حق بیمه تا زمان فسخ به ‌صورت روز شمار محاسبه می‌شود.

در صورت فسخ از ‌طرف بیمه‌گذار، حق بیمه تا زمان فسخ بر اساس حق بیمه هر ماه محاسبه می‌شود (کسر ماه یک ماه تمام منظور خواهد شد)؛ بنابراین در صورتی‌ که تا زمان فسخ بیمه‌نامه، مجموع خسارت پرداختی و حق بیمه معوق نسبت به حق بیمه پرداختی، بیشتر از ۷۰ ‌درصد باشد، بیمه‌گذار متعهد است مانده حق بیمه سالیانه را تا میزانی که نسبت پرداخت به ۷۰‌ درصد برسد، به بیمه‌گر پرداخت کند.

 


 


 


 


 


بیمه‌گر موظف است، حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری پس از تاریخ دریافت اسناد و مدارکی که بتواند به‌ وسیله آنها میزان خسارت وارد شده و حدود تعهد خود را تشخیص دهد، خسارات را پرداخت کند.

 


 


هرگونه پیشنهاد و اظهار بیمه‌گذار و بیمه‌گر در رابطه با این بیمه‌نامه باید به‌ صورت کتبی به آخرین نشانی اعلام‌ شده طرفین قرارداد، ارسال شود.

 


سلام بنده ازطرف بسیج شیرازبیمه تکمیلی شدم الان کارت بدستم نرسیده تهران هستم واحتیاج به بستری دربیمارستان رادارم کجامراجعه کنم لطفاراهنمایی کنید

سلام وقت شما بخیر اگر مراحل بیمه شما کامل شده باشه با ارائه کد ملی می‌تونین به یکی از مراکز طرف قرارداد مراجعه کنین و از امکانات بیمه تکمیلیتون استفاده کنین.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه
وبسایت

 


بسته پیشنهادی بیمه درمان تکمیلی آتیه سازان حافظ جهت مدیریت درمان تامین اجتماعی کاشان

ردیف


شرح خدمات


میزان سقف تعهدات (ریال)


1


تامین کلیه هزینه های بیمارستانی شامل: اعمال جراحی مغز واعصاب(به استثنای دیسک ستون فقرات) ، قلب ، چشم ، (پیوند قرنیه ، ویترکتومی و دکولمان رتین) پیوند کلیه ومغز استخوان ، پیوند کبد ، پیوند ریه و پیوند قلب و پیوند ریه ، گامایانف

70000000


2


تامین هزینه های مربوط به شیمی درمانی (به غیرازدارو) , جراحی دیسک ستون فقرات ، لاپاراسکوپی ، سنگ شکن و آنژیوگرافی قلب ، جراحی دیسک ستون فقرات – رادیوتراپی و سایر اعمال جراحی عمومی و درمان طبی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود DAY CARE

70000000


3


زایمان طبیعی ، عمل سزارین ، کورتاژ تشخیصی – درمانی

5000000


4


خدمات پاراکلینیکی مانند سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، سیستوسکوپی ، رکتوسکوپی ، ام آر آی ، اکو کاردیوگرافی ، استرس اکو ، سی تی آنژیوگرافی

10000000


5


خدمات پاراکلینیکی مانند تست ورزش ، نوار عضله و عصب ، نوار مغز ، نوار مثانه ، سنجش تراکم استخوان ، نوار قلب ، آنژیوگرافی چشم ، هولترمانیتورینگ ، تست آلرژی ، تست تنفسی ، بینائی سنجی ، شنوائی سنجی ، آزمایش ، رادیوگرافی ، فیزیوتراپی ، لیزر فیزیوتراپی

10000000


6


اعمال مجاز سرپائی مانند شکستگی ها و درفتگی ها ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، تخلیه کیست ، اکسیزیون لیپوم ، لیزر درمانی (موارد غیر زیبائی ) ، بیوپسی

4000000


7


تامین هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری 4 دیوپتر یا بیشتر (دوچشم) با معاینه وتائید پزشک معتمد بیمه گر

6000000


8


جبران هزینه آمبولانس برای فوریت های پزشکی که منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان داخل شهری شود

800000


9


جبران هزینه آمبولانس برای فوریت های پزشکی که منجر به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان خارج شهری شود

1500000


10


تامین هزینه ویزیت ودارو اعم از ایرانی و خارجی

4000000


11


تامین هزینه های مربوط به فرانشیز داروهای  ام آر ای و شیمی درمانی بیماران سرطانی ( از محل تعهدات بند 2 )

2000000


12


عینک


700000


حق بیمه پیشنهادی با تعرفه مصوب دولت در بخش خصوصی و دولتی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده جهت فرد (فرانشیز خدمات بستری در صورت عدم استفاده بیمه گر اول %30)

392882


*شایان ذکراست فرانشیز کلیه خدمات سرپائی در صورت تعهد بیمه گر اول معادل سهم بیمه گر اول و درصورت عدم تعهد بیمه گر اول معادل 30% می باشد.

” حق بیمه اعلامی به مدت یک ماه اعتبار دارد”


مدارک لازم جهت دریافت هزینه ویزیت و دارو


1- نسخه کاربنی دفترچه (مخصوص بیمار- آبی رنگ) جهت ویزیت همراه با مهر پزشک  وجهت دارو همراه با درج قیمت توسط داروخانه (ریز قیمت دارو و فرانشیز مشخص باشد)

2- اصل فاکتور از پزشک یا داروخانه 


3- کپی دفترچه بیمه بیمار


4- کپی کارت بیمه تکمیلی


 


مدارک لازم جهت دریافت هزینه پاراکلینیک 


1- نسخه کاربنی دفترچه (مخصوص بیمار- آبی رنگ) ممهور شده به مهر پزشک و مرکز پاراکلینیک

2- اصل فاکتور از مرکز پاراکلینیک


3- کپی جواب آزمایش 


4- کپی دفترچه بیمه بیمار


             5- کپی کارت بیمه تکمیلی


 


مدارک لازم جهت سایر خدمات سرپائی:


1- اصل گواهی پزشک معالج مبنی بر انجام عمل مورد تقاضا (مثلا جراحی سرپائی و ….) ممهور به مهر و امضاء پزشک

2- درج مبلغ دریافتی پزشک در گواهی صادره 


3- مدارک مثبته جهت خدمت یاد شده مثلا عکس گرافی در مورد شکستگی ها و ….

4- کپی دفترچه بیمه بیمار


5- کپی کارت بیمه تکمیلی


 


مدارک لازم جهت اسناد بستری :


1- کپی صورتحساب و مدارک مثبته پرونده بیمار ممهور به مهر اسناد پزشکی تامین اجتماعی (جهت بیمارستانهای غیرطرف قرارداد بیمه)

2- کپی برابر با اصل صورتحساب ومدارک مثبته پرونده بیمار ( جهت بیمارستانهای طرف قرارداد تامین اجتماعی ) توسط بیمارستان مربوطه

4- کپی دفترچه بیمه بیمار


5- کپی کارت بیمه تکمیلی
بیمه، یکی از ضروریات زندگی در عصر مدرن است و به دلیل خطرات احتمالی که برای سلامت و بهداشت آدمی و همچنین ریسک هایی که برای محصولات اعم از مسکن، خودرو، محل کار و امثالهم وجود دارد، در اختیار داشتن بیمه نامه مطمئن، روشی برای زندگی آرام و کم دردسر است.

بسیارند افرادی که حتی در سن بالا، از کوچکترین خدمات بیمه ای بی بهره هستند و خود و بستگان و افراد تحت تکفل و حتی دارایی خود را در برابر آتش سوزی، سیل، زلزله و رخدادهای گوناگون بیمه نکرده اند. یکی از مهم ترین بیمه هایی که توصیه می شود همه افراد جامعه از خدمات آن استفاده کنند، بیمه تکمیلی است که در ۳ قسمت، به معرفی این نوع بیمه می پردازیم.

با ما در بخش اول همراه باشید.انواع بیمه ها


انواع و اقسام بیمه بسیار است و در این مبحث، به مقوله بیمه های سلامت می پردازیم. بیمه های سلامت ۳ بخش دارند که بیمه سلامت، بیمه درمانی و بیمه های درمانی تکمیلی از ان جمله است.

بیمه سلامت در واقع بیمه رایگانی است که دولت در اختیار عموم مردم که بیمه نیستند قرار می دهد تا از خدمات سازمان بیمه سلامت ایران برخوردار شوند. اگر شما فاقد پوشش بیمه ای هستید و قصد بیمه کردن خود را دارید، قدم اول این است که اگر در جایی مشغول به کار نبوده و بیمه (خویش فرما یا اجباری) ندارید، از خدمات سازمان بیمه سلامت استفاده کنید. برای ثبت نام رایگان بیمه سلامت به این نشانی بروید.

بیمه درمانی پایه در واقع نوع دوم بیمه های سلامت است که بسیاری از مردم از ان استفاده می کنند. کلیه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، خدمات درمانی کارکنان دولت و خدمات درمانی نیروهای مسلح، از بیمه پایه درمانی که صرفا در مراکز طرف قرارداد برای هزینه های سرپایی و برای بستری ها بر اساس تعرفه دولتی قابل استفاده است، برخوردار می شوند.

یعنی اگر شما جایی مشغول به کار نیستید و برای خود کار میکنید، میتوانید به نزدیک ترین شعبه تامین اجتماعی شهر محل سکونت مراجعه کرده و پس از انجام آزمایشات اعلامی و تکمیل فرم ها، بیمه خویش فرما دریافت کنید. مبلغ این بیمه ماهانه، کمتر از مبلغ بیمه اجباری خواهد بود و سوابق خود را نیز میتوانید در سامانه استعلام سوابق تامین اجتماعی رصد کنید.

بیمه درمانی تکمیلی چیست؟


این سوالی است که بسیاری از مردم مطرح می کنند. معمولا ۲ نوع بیمه ای که در بالا اشاره کردیم، بعضا تا ۳۰ درصد هزینه های درمانی را متقبل می شوند و بعضا بسیاری از خدمات پزشکی مثل دندان پزشکی را نیز شامل نمی شود. در صورتی که فرد بیمه تکمیلی نداشته باشد، جبران مابقی هزینه های پزشکی بر عهده خودش است و در صورتی که بیمه درمانی تکمیلی داشته باشد، تا میزان سقف تعهد، قابل پرداخت است.

اگر مبلغ هزینه های درمان شما، کمتر از سقف مورد نظر باشد، هزینه ای را نباید پرداخت کنید. مهم ترین ویژگی بیمه های تکمیلی را می توان امکان استفاده از خدمات بیمارستان های خصوصی با حق بیمه های پایین دریافتی دانست. بیمه های تکمیلی فرهنگیان، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح فراگیرترین نوع بیمه های تکمیلی اند که هرکدام داستان خودشان را دارند.

آیا بیمه سلامت، بیمه تکمیلی دارد؟


خیر. بیمه سلامت بیمه تکمیلی انفرادی یا گروهی ندارد. اگر بیمه سلامت دارید میتوانید از بیمه های تکمیلی با بیمه SOS استفاده کنید.

بیمه تامین اجتماعی دارم. چگونه میتوان بیمه تکمیلی دریافت کرد؟

داستان بیمه تامین اجتماعی با بیمه تکمیلی خیلی فرق دارد. اگر بیمه درمانی پایه شما، تامین اجتماعی باشد، کلی اما و اگر پیش روی تان خواهدبود. کارمندان شاغلی که بیمه پایه شان تامین اجتماعی است، بهتر است کارفرما را مجاب به عقد قرارداد با ارائه دهندگان بیمه تکمیلی کنند. ایده آل بیمه شوندگان تامین اجتماعی وقتی است که حداقل ۵۰ نفر از طرف شرکت و یا سازمان بیمه گذار به شرکت بیمه معرفی شده باشد. در این حالت، بسته به شرکت بیمه انتخابی پرداخت ماهانه متفاوتی خواهید داشت.چند روش برای دریافت بیمه تکمیلی بیمه شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی وجود دارد.

یکی انکه از بیمه تکمیل درمان SOS ایرانیان استفاده کنید که یکی از بهترین بیمه های تکمیل درمان خانوادگی بوده و برای کسب اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه کنید.

روش دیگر آن است که از طریق شغل و کسب و کار خود اقدام به قرارداد گروهی کرده و اگر با همکاران خود بیش از تعداد مشخص (مثلا ۳۰ یا ۵۰ نفر) باشید، میتوانید از طریق شرکت های بیمه تکمیلی، برای این کار اقدام کنید.

روش سوم آن است که از طریق اتحادیه صنفی خود اقدام کنید. مثلا مهندسان که عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران هستند میتوانند با پرداخت مبلغی (حدود ۱ میلیون تومان در سال) ، بیمه تکمیلی برای خود و خانواده تحت تکفل دریافت کنند.

روش بعدی این است که شما با کارگزاری های معتبر در شهر محل سکونت صحبت کرده و روش های جایگزین را برای بیمه تکمیلی بررسی کنید.

چگونه میتوان تعداد بیمه شدگان در بیمه درمان تکمیلی را کاهش داد؟

توجه داشته باشید که کاهش شمار بیمه شدگان تکمیلی، در طول مدت بیمه نامه می بایست حداکثر تا ۳۰ روز پس از خروج مشمولین به شرکت بیمه گر اعلام شود. در غیر این صورت، حذف بیمه شده از تاریخ ورود تامه بیمه گذار به دبیرخانه بیمه گر لحاظ می شود.

وضعیت بیماران خاص و بیمه تکمیلی چگونه است؟


هزینه های درمانی بیماران خاص و مریضی های صعب العلاج دیگر اما بدون سقف ریالی، تمام و کمال، پای بیمه تکمیلی است. سهم متقاضی از پرداخت هزینه های خدمات سرپایی ۱۰ درصد و برای خدمات درمانی تخصصی تر که نیاز به بستری شدن دارد، صفر درصد است. اگر هم اهل استفاده خدمات درمانی از بخش های خصوصی باشید، برای دارو، آزمایش، خدمات تصویربرداری و توان بخشی، سهم بیمه شده ۳۰ درصد تعرفه خصوصی خواهدبود.

در صورت فوت بیمه گذار اصلی بیمه تکمیلی چه باید کرد؟

در صورتی که بیمه شده در طول مدت بیمه تکمیلی فوت کند، پوشش بیمه ای، سایر اعضای خانواده تحت تکفل بیمه شده متوفی را به شرط پرداخت حق بیمه تا زمان انقضا بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد. اما توجه کنید که پس از انقضا بیمه نامه، به دلیل نداشتن بیمه شده اصلی، ارائه پوشش امکان پذیر نیست.

آیا میتوان بیمه درمانی تکمیلی را قسطی خریداری کرد؟

بله. هیچ تفاوتی بین قیمت کل و پوشش خدمات بیمه نامه های تکمیلی که قسطی یا نقدی خریداری شده باشند وجود ندارد.

آیا بیمه نامه خدمات بیمه درمانی تکمیلی قیمت ثابتی دارد؟

خیر. این بیمه نامه نیز همچون سایر بیمه نامه ها، بر اساس سقف تعهداتی که در حوزه های مختلف پزشکی پوشش می دهد، قیمت های متفاوتی داشته و نرخ آن نیز سال به سال تغییر می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت بیمه نامه ها به سایت شرکت بیمه گر مورد نظر مراجعه کنید.

قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی به چه صورت است؟

قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۹۶ نیز با بیمه اتیه سازان حافظ تمدید شد و سقف تعهدات در برخی موارد افزایش یافت. این قرارداد که از ۳۰ آبان ماه دارای اعتبار است تا اول آذر سال ۹۷ ادامه خواهد داشت و با در نظر گرفتن افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی خدمات در قرارداد جدید، نرخ حق بیمه که سال گذشته ۳۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود امسال به ۳۶ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر نفر می‌رسد.

در این قرارداد سقف تعهدات خدمات فوق تخصصی از ۱۲ به ۱۴ میلیون تومان، سقف تعهدات خدمات طبی عمومی از پنج به شش میلیون تومان، سقف تعهدات خدمات پاراکلینیکی یک (سی تی اسکن، ام آر آی و…) از ۵۰۰ هزار به۷۰۰ هزار تومان، سقف تعهدات پاراکلینیکی دو و سه از ۳۰۰ به۵۰۰ هزار تومان و سقف تعهدات آزمایش و پاتولوژی از ۲۵۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در قسمت بعدی با بررسی شرکت های بیمه گر خدمات بیمه درمانی تکمیلی آشنا شوید.
مرسی جناب زمانی. ما که شرکتمون بیمه تکمیلی نمی کگه و صنف هم نداریم (شرکت تبلیغاتی ) چجوری می تونیم خودمونو بیمه تکمیلی بکنیم؟

سلام شرکت تبلیغاتی احتمالا وابسته به اتحادیه ای هست که مجوز دارد. از ان طریق اقدام یا با یکی از شرکت های بیمه ای معرفی شده رایزنی کنید. بعضا با معرفی ۳ نفر هم خدماتی قابل دریافت است.

۱۳۹۵. تمامی حقوق برای وبسایت Rooziato (روزیاتو) محفوظ است.10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *